top of page

GYBN

Ekipa mpitarika ny Malagasy Youth Biodiversity Network mandritra ny taona 2020-2022

MGY:

Faly izahay mampafantatra anareo ireo mpilantsaka an-tsitra-po izay hitarika ny Malagasy Youth Biodiversity Network mandritra ny taona 2020-2022. Ireo mpitarika no hanao ny ezaka rehetra mba afahana ny Malagasy YBN mandray andraikitra eo sehatra iraisam-pirenena sy eto an-toerana amin’ny fametrahantsika ireo politika, paikady sy asa mitondra antsika mankany amin’ilay Vina “Miaina mirindra miaraka amin’ny harena voajanahary sy karazan-java-manaina”.


FR:

L’équipe de coordination du Malagasy Youth Biodiversity Network derrière la scène pour 2020-2022

Nous sommes heureux de vous présenter notre équipe de coordination du Malagasy Youth

Biodiversity Network pour 2020 à 2022. Ces jeunes volontaires vont assurer la coordination des initiatives du Malagasy YBN sur la scène internationale et nationale pour des politiques, des stratégies et des actions qui nous conduisent vers la vision « Vivre en harmonie avec la nature ».


EN:

The Malagasy Youth Biodiversity Network is proud to introduce you to our coordination team for 2020 to 2022. These young volunteers will ensure that the Malagasy Youth Biodiversity Network will implement all initiatives at international and national level for policies, strategies and actions leading us to the vision “Living in harmony with Nature”.
38 views0 comments

Comments


bottom of page